क्षतिपूर्ति, लाभ, र अय्यूब विश्लेषण विशेषज्ञ

नियोक्ताको लागि क्षतिपूर्ति र लाभ र काम विश्लेषण को कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। स्थिति वर्गीकरण र पेन्सन कार्यक्रमहरू जस्ता विशिष्ट क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ हुन सक्छ।

कौशल आवश्यक छ

हल्याण्ड कोड: परम्परागत - संगठित व्यक्तिहरूको लागि जो संरचना र विवरण-उन्मुख काम मन पराउँछन्

परम्परागत - संगठित व्यक्तिहरूको लागि जो संरचना र विवरण-उन्मुख काम मनपर्छ

के तपाइँ संगठित हुनुहुन्छ र संरचना र विवरण-उन्मुख कार्यहरू मनपर्छ?

शिक्षाको न्यूनतम स्तर आवश्यक छ

बैचलरको डिग्री

यस क्यारियरको लागि तयारी गर्न धेरै शिक्षा र प्रशिक्षण मार्गहरू छन्। प्रमाणहरूका अतिरिक्त, रोजगारदाताले प्रायोजित प्रशिक्षण, काममा तालिम, र अन्य प्रकारका अनुभवहरूले तपाईंलाई सफल हुन आवश्यक पर्ने सीप र ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

अनुवाद