The 2024-25 FAFSA लाइभ हुनुहुन्छ। यहाँ छ तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ.
कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

उन्नत लेखा | प्रमाणपत्र

लेखांकनमा प्रवेश-स्तरको पदहरू प्राप्त गर्न चाहनेहरूका लागि डिजाइन गरिएको, वा तिनीहरूको हालको भूमिकामा प्रयोगको लागि आफ्नो आधारभूत लेखा ज्ञान बढाउन खोजिरहेका, च्याम्पलेनको अनलाइन लेखा प्रमाणपत्रले क्षेत्रको आधारभूत कुराहरूमा गहिरो डुब्न प्रदान गर्दछ।

यस प्रमाणपत्र कार्यक्रमका सबै पाठ्यक्रमहरू हाम्रो अनलाइन लेखा सहयोगी डिग्री कार्यक्रम र अनलाइन लेखा स्नातक डिग्री कार्यक्रममा सीधा स्थानान्तरण योग्य छन्।