कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

मेकानिकल इन्जिनियरिङ | स्नातक डिग्री

वरमन्ट विश्वविद्यालय

विवरण

मेकानिकल इन्जिनियरिङ्को पाठ्यक्रमले मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्मा विज्ञान स्नातकको डिग्री प्रदान गर्दछ डिजाइन, ठोस र तरल मेकानिक्स, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया र प्रणाली, साथै इन्जिनियरिङ, जीवन र भौतिक विज्ञान, मानविकी, र सामाजिक विज्ञानहरूमा निर्देशन प्रदान गर्दछ। 

लागत कुल कार्यक्रम लागत $ 129,424

 • प्रति वर्ष ट्यूशन $ 16,392

 • आवास र भोजन प्रति वर्ष $ 13,354

 • प्रति वर्ष शुल्क $ 2,610

 • लागत जानकारी अनुमानित छ, उपलब्ध नवीनतम जानकारीको लागि कृपया कार्यक्रमको वेबसाइटमा जानुहोस्।

वित्तीय सहयोग

 • अनुदान र छात्रवृत्ति

  अनुदान र छात्रवृत्तिहरू UVM, संघीय, राज्य र निजी संस्थाहरू सहित विभिन्न स्रोतहरूबाट सम्मानित गर्न सकिन्छ। अनुदानको योग्यता मुख्य रूपमा वित्तीय आवश्यकतामा आधारित हुन्छ; यद्यपि शैक्षिक योग्यता र/वा अध्ययनको पाठ्यक्रम पनि जारी गर्न सकिन्छ।

  राज्य वा स्थानीय अनुदान
  Pell Grant
  अन्य संघीय अनुदान
  छात्रवृत्ति

 • ऋणहरू

  UVM ऋण विकल्पहरूमा संघीय प्रत्यक्ष ऋण, संस्थागत ऋण, र निजी शिक्षा ऋणहरू समावेश छन्।

  संघीय अनुदानित ऋण
  संघीय अनसब्सिडाइज्ड ऋण
  मूल प्लस anण
  संस्थागत ऋण
  निजी ऋण

सम्बन्धित उद्योगहरू

 • व्यावसायिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक सेवाहरू