The 2024-25 FAFSA लाइभ हुनुहुन्छ। यहाँ छ तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ.
कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

मेकानिकल इन्जिनियरिङ | स्नातक डिग्री

नोर्विच विश्वविद्यालय

विवरण

मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्का प्रमुखहरूले मेशिनहरू डिजाइन, विकास र निर्माण गर्न सिक्छन् जसले शक्ति उत्पादन, प्रसारण र प्रयोग गर्दछ। जहाँ मेशिनहरू उत्पादन वा प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ मेकानिकल इन्जिनियरहरू छन्। मेकानिकल ईन्जिनियरिङ् कार्यक्रमले प्रयोगशालाको काम, इन्टर्नशिपहरू, र वास्तविक-विश्व समस्याहरू समाधान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।

लागत कुल खर्च $265,380

 • ट्यूशन (वार्षिक) $46,860

 • आवास र भोजन (वार्षिक) $14,680

 • मिश्रित शुल्क (वार्षिक) $2,880

 • नामांकन शुल्क $500

 • कार्यक्रम शुल्क (वार्षिक) $1,800

 • लागत जानकारी अनुमानित छ, उपलब्ध नवीनतम जानकारीको लागि कृपया कार्यक्रमको वेबसाइटमा जानुहोस्।

वित्तीय सहयोग

 • अनुदान र छात्रवृत्ति

  नर्विचमा, हाम्रा 95% विद्यार्थीहरूले सबै स्रोतहरूबाट लगभग $130 मिलियन आर्थिक सहायता बाँडेका छन्। यी स्रोतहरूमा नर्विच युनिभर्सिटीको आर्थिक सहायता, संघीय सरकार, राज्य निकायहरू र सरकारी सम्झौताहरू समावेश छन्।

  Pell Grant
  राज्य वा स्थानीय अनुदान
  संस्थागत अनुदान
  निजी अनुदान
  अन्य अनुदान
  संघीय छात्रवृत्ति
  राज्य वा स्थानीय छात्रवृत्ति
  संस्थागत छात्रवृत्ति
  निजी छात्रवृत्ति
  अन्य छात्रवृत्ति
  दिग्गज शैक्षिक सहायता कार्यक्रम
  पोस्ट 9-11 GI बिल
  रक्षा विभाग (DoD) ट्यूशन सहायता
  राज्य वा स्थानीय सैन्य सहायता

 • ऋणहरू

  नर्विच विश्वविद्यालयले विलियम डी. फोर्ड संघीय प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रममा भाग लिन्छ। संघीय ऋणहरूमा संघीय प्रत्यक्ष अनुदानित र अनसब्सिडाइज्ड ऋण र संघीय प्रत्यक्ष प्लस ऋणहरू समावेश छन्।

  संघीय अनुदानित ऋण
  संघीय अनसब्सिडाइज्ड ऋण
  निजी ऋण
  राज्य वा स्थानीय ऋण
  मूल प्लस anण
  अन्य ऋण

सम्बन्धित उद्योगहरू

 • वित्त र बीमा
 • व्यावसायिक, वैज्ञानिक, र प्राविधिक सेवाहरू
 • शैक्षिक सेवाहरू; राज्य, स्थानीय र निजी