The 2024-25 FAFSA लाइभ हुनुहुन्छ। यहाँ छ तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ.
कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

पुल अनुभव

ल्यान्डमार्क कलेज

भर्खरको हाईस्कूल स्नातक र हालका कलेजका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको कलेजको अनुभवलाई समर्थन गर्न शैक्षिक र जीवन सीपहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने एक-सेमेस्टर कार्यक्रम। विद्यार्थीहरूले आशा गर्न सक्छन्:

  • सिक्ने शैलीहरू र लेखनमा मुख्य कक्षाहरू
  • ऐच्छिक कक्षाहरू
  • शैक्षिक सल्लाहकार

यहाँ ब्रिज अनुभव बारे थप जान्नुहोस्।