कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

महिला र लैङ्गिक गैर-अनुरूप व्यक्तिहरूको लागि क्यारियर समर्थन

भर्मन्ट वर्क्स फर महिला

यदि तपाइँ एक महिला वा लिङ्ग गैर-अनुरूप व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाइँको क्यारियर वा जीवनमा अर्को कदम चाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई आवश्यक सहयोग खोज्नुहोस्। भर्मन्ट वर्क्स फर वुमनले चिटेनडेन र फ्र्याङ्कलिन काउन्टीका मानिसहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दछ:

  • काम खोज योजना
  • छोटो अवधि र दीर्घकालीन क्यारियर लक्ष्यहरू सेट गर्दै
  • क्यारियर अन्वेषण
  • थप शिक्षा वा प्रशिक्षण अवसरहरू खोज्दै हुनुहुन्छ
  • वित्तीय कोचिंग
  • र धेरै धेरै!

Vermont Works for Women टोलीको सदस्यसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।