The 2024-25 FAFSA लाइभ हुनुहुन्छ। यहाँ छ तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ.
कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

कलेज र करियरको परिचय

भर्मन्टको सामुदायिक कलेज

कलेज वा करियरको लागि आवश्यक सीपहरू सिक्न मद्दत गर्न हाई स्कूल सोफोमोरहरू, जुनियरहरू र वरिष्ठहरूका लागि नि:शुल्क पाठ्यक्रम। तपाईं समय व्यवस्थापन, वित्तीय योजना, लक्ष्य सेटिङ, र धेरै जस्ता सीपहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ कलेजमा जारी राख्नुहुन्छ भने यसले तपाइँलाई तयार र सफल महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ। भर्मन्टको सामुदायिक कलेजको परिचय कलेज र करियर पाठ्यक्रम बारे थप जान्नुहोस्।