FAFSA 2024-25 waa mid toos ah. Waa kan waxaad u baahan tahay inaad ogaato.
Is barbar dhig Barnaamijyada (0)

Barnaamijka Dhalinyarada Dhaqamada Kala Duwan

Spectrum

Taabo ilaha, adeegyada, iyo barnaamijyada bulshada si ay kaaga caawiyaan sii wadida waxbarashadaada riyada iyo jidka nolosha. Barnaamijkani waxa uu ka shaqeeyaa miiska caawinta ee Dugsiyada Sare ee Burlington, Winooski iyo Essex waxa kale oo uu leeyahay Xarunta Waxtarmada ee Burlington. Iyada oo loo marayo Spectrum, waxaad geli kartaa:

  • Shirarka dhalinyarada
  • Naadiga baaskiilka & kubbadda gudaha
  • Kooxda gabdhaha
  • Taageerada tacliinta
  • Taageerada yoolalka shakhsi ahaaneed iyo fayoqabka

dheeraad ah ka baro halkan ama miiska caawinta dugsigaaga sare.