Con Đường Của Bạn. Tương Lai Của Bạn.

Chào mừng bạn đến với nguồn tài nguyên trực tuyến miễn phí để giúp bạn thực hiện bước tiếp theo trong hành trình học tập và nghề nghiệp của mình.

MyFutureVT là gì?

Có một con đường cho bạn và MyFutureVT ở đây để giúp bạn tìm thấy nó. Tìm hiểu thêm về trang web này và ai đã giúp làm cho nó trở nên khả thi.

Hướng dẫn từng bước

Chỉ mới vừa bắt đầu? Tuyệt quá!

Chúng tôi đã tạo hướng dẫn từng bước để giúp bạn điều hướng thực hiện bước tiếp theo trong hành trình giáo dục và đào tạo hoặc sự nghiệp của mình.

Câu chuyện và Mẹo

Tìm kiếm thêm thông tin về các chủ đề nhất định để giúp định hướng hành trình nghề nghiệp và học vấn của bạn? Hãy xem blog của chúng tôi để biết những lời khuyên hữu ích và những câu chuyện về những người Vermont thật sự.

Đầu tư vào tương lai của bạn

Dù khó khăn nhưng việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo sau trung học phổ thông sẽ được đền đáp.

Tìm kiếm các Chương trình Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

100%
trong số các công việc được trả lương cao, có nhu cầu cao ở Vermont đòi hỏi phải được giáo dục và đào tạo sau khi tốt nghiệp trung học

 

 

 

 

 

64%
người dân trên toàn quốc đang lo lắng về việc mất việc làm từ COVID-19.

 

 

 

 

 

$26,000
Người Vermont có bằng đại học có thể kiếm được nhiều hơn $ 26,000 mỗi năm so với người có bằng trung học.

 

 

 

 

 

25%
của học sinh ngày nay là phụ huynh.

 

 

 

 

 

40%
của học sinh ngày nay là học sinh thế hệ thứ nhất sau trung học.