FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Diễn viên

Phát các phần trong quá trình sản xuất sân khấu, truyền hình, đài phát thanh, video hoặc phim hoặc các cài đặt khác để giải trí, thông tin hoặc hướng dẫn. Diễn giải vai trò nghiêm túc hoặc hài hước bằng lời nói, cử chỉ và chuyển động của cơ thể để giải trí hoặc thông báo cho khán giả. Có thể nhảy và hát.

Xin lưu ý rằng thông tin về mức lương cho nghề nghiệp này dựa trên dữ liệu quốc gia và hiện không có sẵn cho Vermont cụ thể.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Sáng tạo - dành cho những người nghệ thuật độc đáo và giàu trí tưởng tượng

Sáng tạo - dành cho những người nghệ thuật độc đáo và giàu trí tưởng tượng

Bạn là người sáng tạo và thích nghệ thuật và giàu trí tưởng tượng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Đại học nào đó

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.