FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Đại lý bán hàng quảng cáo

Bán hoặc thu hút không gian, thời gian hoặc phương tiện quảng cáo trên các ấn phẩm, bảng chỉ dẫn, cơ sở truyền hình, đài phát thanh, Internet hoặc không gian công cộng.

Yêu cầu kỹ năng

Holland Code: Enterprising - dành cho những người có sức thuyết phục, những người có tham vọng và những nhà lãnh đạo

Sự dám nghĩ dám làm - dành cho những người có sức thuyết phục, những người có tham vọng và những nhà lãnh đạo

Bạn có dám nghĩ dám làm và thích lập chiến lược cũng như động viên người khác không?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Trung học + Đào tạo

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.