FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Nhà vận hành và đấu thầu thiết bị hóa chất

Vận hành hoặc chăm sóc thiết bị để kiểm soát các thay đổi hoặc phản ứng hóa học trong quá trình chế biến các sản phẩm công nghiệp hoặc tiêu dùng. Thiết bị được sử dụng bao gồm máy khử lưu huỳnh, ấm đun nước có áo khoác hơi nước và bình phản ứng.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thực tế - dành cho những người thực tế thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Thực tế - dành cho những người thực tế, những người thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Bạn là người thực tế và thích các hoạt động thực hành và xây dựng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Trung học + Đào tạo

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.