FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Giám đốc điều hành

Xác định và xây dựng các chính sách và đưa ra định hướng tổng thể của các công ty hoặc các tổ chức khu vực tư nhân và công cộng theo các hướng dẫn do hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý tương tự thiết lập. Lập kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động điều hành ở cấp quản lý cao nhất với sự giúp đỡ của các giám đốc điều hành cấp dưới và quản lý nhân viên.

Yêu cầu kỹ năng

Holland Code: Enterprising - dành cho những người có sức thuyết phục, những người có tham vọng và những nhà lãnh đạo

Sự dám nghĩ dám làm - dành cho những người có sức thuyết phục, những người có tham vọng và những nhà lãnh đạo

Bạn có dám nghĩ dám làm và thích lập chiến lược cũng như động viên người khác không?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng cử nhân

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.

Giáo dục & Đào tạo

Các chương trình ở Vermont