FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Người vận hành công cụ CNC

Trả cao, nhu cầu cao

Vận hành các công cụ, máy móc hoặc rô bốt do máy tính điều khiển để gia công hoặc xử lý các bộ phận, công cụ hoặc các chi tiết gia công khác làm bằng kim loại, nhựa, gỗ, đá hoặc các vật liệu khác. Cũng có thể thiết lập và bảo trì thiết bị.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thực tế - dành cho những người thực tế thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Thực tế - dành cho những người thực tế, những người thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Bạn là người thực tế và thích các hoạt động thực hành và xây dựng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Trung học + Đào tạo

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.