FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Bếp, Tổ chức và Quán cà phê

Chuẩn bị và nấu một lượng lớn thực phẩm cho các cơ sở, chẳng hạn như trường học, bệnh viện hoặc nhà ăn.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thực tế - dành cho những người thực tế thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Thực tế - dành cho những người thực tế, những người thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Bạn là người thực tế và thích các hoạt động thực hành và xây dựng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Không có chứng chỉ giáo dục chính thức

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.