Kỹ thuật viên Kỹ thuật Môi trường

Áp dụng lý thuyết và các nguyên tắc của kỹ thuật môi trường để sửa đổi, thử nghiệm và vận hành các thiết bị và dụng cụ được sử dụng trong phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục các vấn đề môi trường, bao gồm xử lý chất thải và khắc phục hiện trường, dưới sự chỉ đạo của nhân viên kỹ thuật hoặc nhà khoa học. Có thể hỗ trợ trong việc phát triển các thiết bị xử lý môi trường.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thực tế - dành cho những người thực tế thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Thực tế - dành cho những người thực tế, những người thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Bạn là người thực tế và thích các hoạt động thực hành và xây dựng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng liên kết

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.

Dịch