So sánh các chương trình (0)

Kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Công nghiệp

Áp dụng lý thuyết và nguyên tắc kỹ thuật cho các vấn đề về bố trí công nghiệp hoặc sản xuất chế tạo, thường dưới sự chỉ đạo của nhân viên kỹ thuật. Có thể thực hiện các nghiên cứu về thời gian và chuyển động về hoạt động của công nhân trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau cho các mục đích như thiết lập tỷ lệ sản xuất tiêu chuẩn hoặc nâng cao hiệu quả.

Thông tin dự báo dựa trên dữ liệu có sẵn từ Nam Vermont và vùng Burlington-Nam Burlington.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Bạn là người thích phân tích và thích điều tra, khám phá?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng liên kết

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.