So sánh các chương trình (0)

Nhạc sĩ và ca sĩ

Chơi một hoặc nhiều nhạc cụ hoặc hát. Có thể biểu diễn trên sân khấu, để phát sóng hoặc để ghi âm thanh hoặc video.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Sáng tạo - dành cho những người nghệ thuật độc đáo và giàu trí tưởng tượng

Sáng tạo - dành cho những người nghệ thuật độc đáo và giàu trí tưởng tượng

Bạn là người sáng tạo và thích nghệ thuật và giàu trí tưởng tượng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Không có chứng chỉ giáo dục chính thức

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.