FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Công nhân vận hành và đấu thầu máy đóng gói và chiết rót

Vận hành hoặc chăm sóc máy móc để chuẩn bị các sản phẩm công nghiệp hoặc tiêu dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển. Bao gồm công nhân đóng gói các sản phẩm thực phẩm.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thực tế - dành cho những người thực tế thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Thực tế - dành cho những người thực tế, những người thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Bạn là người thực tế và thích các hoạt động thực hành và xây dựng?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Trung học + Đào tạo

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.