FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Trợ lý Dược

Ghi lại thuốc được giao cho nhà thuốc, lưu trữ hàng hóa đến và thông báo cho người giám sát về nhu cầu dự trữ. Có thể vận hành máy tính tiền và chấp nhận đơn thuốc để điền.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thông thường - dành cho những người có tổ chức, những người thích công việc theo định hướng chi tiết và cấu trúc

Thông thường - dành cho những người có tổ chức, những người thích công việc có cấu trúc và chi tiết

Bạn có tổ chức và thích cấu trúc và các nhiệm vụ theo định hướng chi tiết?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Trung học + Đào tạo

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.