Vật lý trị liệu

Trả cao, nhu cầu cao
Đánh giá, lập kế hoạch, tổ chức và tham gia vào các chương trình phục hồi chức năng nhằm cải thiện khả năng vận động, giảm đau, tăng cường sức mạnh và cải thiện hoặc sửa chữa các tình trạng tàn tật do bệnh tật hoặc chấn thương.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Tiến sỹ

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.

Dịch