FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Giáo viên Mầm non, Ngoại trừ Giáo dục Đặc biệt

Hướng dẫn học sinh ở độ tuổi mẫu giáo, theo chương trình hoặc kế hoạch bài học, trong các hoạt động được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển xã hội, thể chất và trí tuệ.

Yêu cầu kỹ năng

Holland Code: Social - dành cho những người quan tâm, thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Xã hội - dành cho những người quan tâm, những người thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác

Bạn là người xã hội và thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác?