FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Quản lý mua hàng

Lập kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động của người mua, cán bộ mua hàng và những người lao động có liên quan liên quan đến việc mua nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ. Bao gồm người quản lý thương mại bán buôn hoặc bán lẻ và người quản lý thu mua.

Yêu cầu kỹ năng

Holland Code: Enterprising - dành cho những người có sức thuyết phục, những người có tham vọng và những nhà lãnh đạo

Sự dám nghĩ dám làm - dành cho những người có sức thuyết phục, những người có tham vọng và những nhà lãnh đạo

Bạn có dám nghĩ dám làm và thích lập chiến lược cũng như động viên người khác không?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng cử nhân

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.