FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Công nhân vận hành máy may

Vận hành hoặc chăm sóc máy may để nối, gia cố, trang trí hoặc thực hiện các hoạt động may liên quan trong sản xuất hàng may mặc hoặc sản phẩm phi may mặc.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Thực tế - dành cho những người thực tế thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Thực tế - dành cho những người thực tế, những người thích các hoạt động thực hành và xây dựng

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Không có chứng chỉ giáo dục chính thức

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.