So sánh các chương trình (0)

Nhà động vật học và Nhà sinh vật học Động vật hoang dã

Nghiên cứu nguồn gốc, hành vi, bệnh tật, di truyền và quá trình sống của động vật và động vật hoang dã. Có thể chuyên về nghiên cứu và quản lý động vật hoang dã. Có thể thu thập và phân tích dữ liệu sinh học để xác định các tác động môi trường của việc sử dụng hiện tại và tiềm năng đối với môi trường sống đất và nước.

Yêu cầu kỹ năng

Mã Hà Lan: Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Tư duy - dành cho những người thích phân tích, thích điều tra và khám phá

Bạn là người thích phân tích và thích điều tra, khám phá?

Yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu

Bằng cử nhân

Có nhiều con đường giáo dục và đào tạo để chuẩn bị cho sự nghiệp này. Ngoài chứng chỉ, đào tạo do nhà tuyển dụng tài trợ, đào tạo tại chỗ và các loại kinh nghiệm khác có thể giúp bạn có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công.