FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chứng chỉ 2: Lãnh đạo & Vận động Y tế | Chứng chỉ tốt nghiệp

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta rất phức tạp và để tạo ra sự thay đổi, trước tiên người ta phải hiểu rõ hơn về cách điều hướng nó. Chứng chỉ này có thể giúp bạn làm điều đó bằng cách khám phá các chủ đề như lãnh đạo chăm sóc sức khỏe, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chính sách công và quy định của ngành.