FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Điều dưỡng (Hoàn thành Bằng cấp) | Bằng cử nhân

Tiếp tục học điều dưỡng của bạn với Bang Vermont và lấy bằng Cử nhân Khoa học Điều dưỡng thông qua chương trình hoàn thành cấp bằng điều dưỡng trực tuyến của chúng tôi.

Tập trung vào việc tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe toàn cầu, chương trình hai năm này mở rộng kiến ​​thức của bạn về hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, chữa bệnh toàn diện, lãnh đạo và quản lý, điều dưỡng cộng đồng, v.v. Bạn sẽ tốt nghiệp để sẵn sàng cải thiện cuộc sống theo những cách mới - tất cả đều ở định dạng cấp bằng điều dưỡng trực tuyến phù hợp với các y tá đang làm việc.

Chương trình này là một phần của chương trình điều dưỡng 1+1+2 duy nhất của Bang Vermont và được thiết kế dành cho sinh viên có giấy phép RN và/hoặc bằng liên kết về điều dưỡng (ADN).