FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chăm sóc trẻ em | Giấy chứng nhận

Cao đẳng cộng đồng Vermont

Mô tả

Chương trình chứng chỉ này chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong ngành chăm sóc trẻ em và môi trường giáo dục mầm non. Các khóa học trong chương trình này cũng là sự chuẩn bị tuyệt vời để tiếp tục nghiên cứu về giáo dục và phát triển trẻ em.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $6,820

 • Học phí $6,720

 • Lệ Phí $100

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  CCV giúp học sinh tiếp cận một số Trợ cấp của Liên bang và Tiểu bang: Trợ cấp Pell Liên bang, Trợ cấp Cơ hội Giáo dục Bổ sung Liên bang, Trợ cấp Khuyến khích Vermont, Trợ cấp Tiến bộ.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Phục hồi chức năng

 • Các khoản cho vay

  Các khoản vay dành cho sinh viên có thể được sử dụng để thanh toán nhiều loại chi phí liên quan đến việc học đại học của bạn, chẳng hạn như học phí và lệ phí, tiền ăn ở, sách và vật tư, phương tiện đi lại và mua máy tính hoặc phần mềm. Học sinh có thể đủ điều kiện nhận Khoản vay được trợ cấp của Liên bang hoặc Khoản vay không được hỗ trợ của Liên bang, và phụ huynh có thể đủ điều kiện nhận Khoản vay PLUS của Phụ huynh.

  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay của tiểu bang hoặc địa phương
  Khoản vay khác