FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Phát triển phần mềm | Bằng cấp cao

Cao đẳng Champlain

Mô tả

Thông qua một chương trình nhấn mạnh đến việc học thực hành, đưa lý thuyết vào thực tiễn và làm việc với các công nghệ tiên tiến, bạn sẽ đạt được các kỹ năng kỹ thuật quan trọng (bao gồm kiến ​​thức về hơn 8 ứng dụng, nền tảng và ngôn ngữ lập trình chính được liệt kê bên dưới) các kỹ năng mềm có giá trị như giao tiếp và lãnh đạo sẽ giúp bạn nổi bật với tư cách là một chuyên gia phát triển phần mềm toàn diện.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $20,250

 • Học phí (tổng cộng) $20,100

 • Phí tốt nghiệp $150

 • Chi phí cho mỗi tín dụng $335

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Chi phí không bao giờ nên là một rào cản đối với giáo dục đại học. Đừng để việc thiếu tiền ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình: Cao đẳng Champlain cam kết giúp bạn tìm cách giảm thiểu chi phí bằng các khoản trợ cấp và học bổng hiện có.

  Pell Grant
  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Tài trợ của tổ chức
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng liên bang
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Với nhiều lựa chọn khác nhau để giảm chi phí đi học và cách thức thanh toán linh hoạt, bạn có thể mong đợi nhiều khả năng chi trả hơn và một nền giáo dục chất lượng cao sẽ không khiến ngân hàng vỡ nợ. Cao đẳng Champlain tham gia vào chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang, cho phép sinh viên vay các quỹ liên bang để giúp trang trải các chi phí giáo dục. Các khoản vay phải được sử dụng cho chi phí giáo dục. Sinh viên có trách nhiệm hoàn trả số tiền họ đã vay, kèm theo lãi suất, sau khi hoàn thành chương trình.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay của tiểu bang hoặc địa phương
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay khác

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật
 • Dịch vụ giáo dục; tiểu bang, địa phương và tư nhân