FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Khoa học pháp y kỹ thuật số | Bằng thạc sĩ

Cao đẳng Champlain

Mô tả

Thông qua chương trình cấp bằng thạc sĩ pháp y kỹ thuật số thực hành này được giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành đang làm việc cho một số tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực này, bạn sẽ học cách thu thập và sử dụng bằng chứng kỹ thuật số cũng như áp dụng các kỹ thuật điều tra vào các tình huống trong thế giới thực. Tập trung vào cả chuyên môn kỹ thuật (bao gồm kiến ​​thức về hơn 34 ngôn ngữ kịch bản, ứng dụng phần mềm và đám mây, được liệt kê bên dưới) và các kỹ năng mềm nâng cao như lãnh đạo và giao tiếp, bạn sẽ sẵn sàng giải quyết các yêu cầu phức tạp của nghề nghiệp trong thời đại ngày càng phát triển. lĩnh vực pháp y kỹ thuật số.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $21,570

 • Học phí (tổng cộng) $21,420

 • Phí tốt nghiệp $150

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Sinh viên tốt nghiệp thường tài trợ cho giáo dục của họ thông qua các khoản vay. Một số trợ cấp và học bổng có thể có sẵn. Vui lòng liên hệ với trường để biết thêm thông tin.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Các khoản vay dành cho những người đủ điều kiện sau khi được chấp nhận vào một chương trình cấp bằng hoặc chứng chỉ đủ điều kiện. Đối với các chương trình sau đại học, bạn phải đăng ký ít nhất 3 tín chỉ để đủ điều kiện.

  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay khác
  Khoản vay PLUS dành cho người tốt nghiệp trực tiếp liên bang

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật
 • Dịch vụ giáo dục; tiểu bang, địa phương và tư nhân
 • Chính phủ