FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Trợ lý Điều dưỡng được cấp phép (LNA) | Giấy phép

Trung tâm Công nghệ và Hướng nghiệp Khu vực Hartford

Khóa đào tạo này dành cho học sinh trưởng thành. Học sinh trung học cũng có thể nộp đơn.

Mô tả

Xin lưu ý rằng các khóa học có thể thay đổi trong suốt cả năm. Vui lòng liên hệ với trung tâm để tìm hiểu thêm về các dịch vụ sắp tới.

Khóa học Trợ lý Điều dưỡng được Cấp phép (LNA) này đáp ứng các yêu cầu của Vermont và New Hampshire về giấy phép dự phòng khi vượt qua kỳ thi cấp tiểu bang. LNA cung cấp hoặc hỗ trợ chăm sóc hoặc hỗ trợ cơ bản dưới sự chỉ đạo của nhân viên điều dưỡng được cấp phép tại chỗ. Họ thực hiện các nhiệm vụ như theo dõi tình trạng sức khỏe, cho ăn, tắm rửa, mặc quần áo, chải chuốt, đi vệ sinh hoặc đi lại của bệnh nhân trong cơ sở y tế hoặc cơ sở điều dưỡng.

Chương trình này bao gồm hoặc chuẩn bị cho (các) thông tin đăng nhập sau: Trợ lý điều dưỡng được cấp phép.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $1,920

 • Học phí, Sách và Kiểm tra $1,900

 • Phí hỗn hợp $20

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp cho Giáo dục Kỹ thuật & Nghề nghiệp Người lớn

  Các khoản trợ cấp, học bổng và các nguồn tài trợ khác đều có sẵn. Tùy thuộc vào loại chương trình và khả năng đủ điều kiện của sinh viên, một hoặc nhiều lựa chọn hỗ trợ học phí có thể được áp dụng. Ví dụ, VSAC Advancement Grant, VDOL Adult CTE Scholarship, Curtis Fund Credential of Value Scholarship, và các hình thức hỗ trợ khác của tiểu bang. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web hỗ trợ tài chính và liên hệ với Trung tâm CTE.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Phục hồi chức năng

Các ngành liên quan

 • Chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội