FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Điều dưỡng: Nhà giáo dục Y tá | Bằng thạc sĩ

Đại học Norwich

Mô tả

Chuyên ngành Giáo dục Điều dưỡng chuẩn bị cho sinh viên hoàn thành Vai trò Thực hành Nâng cao của Nhà Giáo dục Y tá để phát triển, cung cấp và đánh giá chương trình giảng dạy cũng như cung cấp giáo dục chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân trên nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau. Trong chương trình của họ, sinh viên sẽ tham gia vào cả thực hành chăm sóc trực tiếp và thực hành giảng dạy theo quy định trong lớp học, phòng thí nghiệm lâm sàng, kỹ năng hoặc phòng giáo dục trong môi trường chăm sóc bệnh nhân. Các khóa học về lý thuyết dạy và học, các phương pháp giáo dục hấp dẫn, đánh giá học tập, phát triển chương trình giảng dạy và các kỹ thuật giảng dạy hiện đại giúp sinh viên sẵn sàng thực hiện giáo dục trong cả môi trường học thuật và chăm sóc trực tiếp.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $35,550

 • Học phí (tổng cộng) $33,000

 • Phí hỗn hợp (tổng cộng) $1,800

 • Phí tốt nghiệp $150

 • Lâm sàng $600

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Đại học Norwich cung cấp nhiều cơ hội để giúp bạn giảm tổng chi phí học phí. Hãy liên hệ với nhóm tuyển sinh của chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về các lựa chọn của bạn. Ngoài học bổng, sinh viên cũng có thể được giảm giá nếu tổ chức của họ hợp tác với Đại học Norwich. Các khoản tài trợ giúp thanh toán học phí chương trình có thể được cung cấp cho những sinh viên đủ điều kiện theo học ngành giáo dục điều dưỡng của chương trình MSN thông qua Chương trình tha thứ cho khoản vay của Khoa Y tá.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Không có gì lạ khi sinh viên đại học tham gia các chương trình nội trú hoặc trực tuyến vay tiền. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản của bất kỳ khoản vay nào và so sánh chúng với những khoản vay khác mà bạn có thể đã nhận được. Các mục chính cần xem xét bao gồm lãi suất, điều khoản trả nợ và phí.

  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay khác
  Khoản vay PLUS dành cho người tốt nghiệp trực tiếp liên bang

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật
 • Dịch vụ giáo dục; tiểu bang, địa phương và tư nhân