So sánh các chương trình (0)

Điều dưỡng | Giấy chứng nhận

Cao đẳng kỹ thuật Vermont

Mô tả

Sinh viên có chứng chỉ về Điều dưỡng thực hành sẽ có thể: Áp dụng quy trình điều dưỡng cho các khách hàng được chọn để duy trì, đạt được hoặc lấy lại khả năng tự chăm sóc bản thân tối ưu. Tích hợp kiến ​​thức về các nguyên tắc khoa học, hành vi và văn hóa trong việc chăm sóc khách hàng trong nhiều môi trường khác nhau. Thiết lập mối quan hệ hợp tác với các thành viên của nhóm điều dưỡng và y tế. Duy trì tính bảo mật trong môi trường lâm sàng và hỗ trợ việc sử dụng các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức. Đảm nhận vai trò của một thành viên trong nhóm liên ngành. Cung cấp dịch vụ chăm sóc nhằm tối đa hóa tiềm năng tự chăm sóc của các cá nhân trong suốt cuộc đời trong nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau. Đóng góp vào việc phát triển một kế hoạch giảng dạy cho khách hàng với sự thay đổi trong các nhu cầu tự chăm sóc cơ bản. Chịu trách nhiệm về sự tăng trưởng theo định hướng, mục tiêu của bản thân.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $28,763

 • Học phí (hàng năm) $15,432

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $12,044

 • Lệ Phí $1,582

 • Phí đăng ký $55

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  VTC giúp sinh viên tiếp cận một số khoản tài trợ. Tìm hiểu thêm tại trang web của chúng tôi hoặc bằng cách nói chuyện với nhân viên của VTC hoặc VSAC.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  trợ cấp khác

Các ngành liên quan

 • Chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội