So sánh các chương trình (0)

Thiết kế Truyền thông Trực quan | Bằng cử nhân

Cao đẳng Champlain

Mô tả

Công việc của các nhà thiết kế ngày nay trải dài trên một loạt các phương tiện truyền thông, từ in ấn thông thường đến các nền tảng kỹ thuật số mới nổi. Cảnh quan năng động đó, kết hợp với nghệ thuật thiết kế đồ họa vượt thời gian — trộn từ và hình ảnh để giao tiếp trực quan — đảm bảo một sự nghiệp bổ ích trong việc phổ biến ý tưởng, kiến ​​thức và khả năng cho khán giả toàn cầu. Trở thành một người giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua chương trình Cử nhân Mỹ thuật (BFA) về Thiết kế Truyền thông Thị giác của Champlain. Chương trình Thiết kế Truyền thông Trực quan của Champlain được công nhận bởi NASAD, cơ quan kiểm định quốc gia cho các tổ chức giảng dạy nghệ thuật, thiết kế và các ngành liên quan.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $242,600

 • Học phí (hàng năm) $43,800

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $16,330

 • Phí (hàng năm) $520

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Chi phí không bao giờ nên là một rào cản đối với giáo dục đại học. Đừng để việc thiếu tiền ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình: Cao đẳng Champlain cam kết giúp bạn tìm cách giảm thiểu chi phí bằng các khoản trợ cấp và học bổng hiện có.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Pell Grant
  trợ cấp khác
  Học bổng

 • Các khoản cho vay

  Với nhiều lựa chọn khác nhau để giảm chi phí đi học và cách thức thanh toán linh hoạt, bạn có thể mong đợi nhiều khả năng chi trả hơn và một nền giáo dục chất lượng cao sẽ không khiến ngân hàng vỡ nợ. Cao đẳng Champlain tham gia vào chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang, cho phép sinh viên vay các quỹ liên bang để giúp trang trải các chi phí giáo dục. Các khoản vay phải được sử dụng cho chi phí giáo dục. Sinh viên có trách nhiệm hoàn trả số tiền họ đã vay, kèm theo lãi suất, sau khi hoàn thành chương trình.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay tổ chức
  Khoản vay tư nhân

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật
 • Thông tin
 • Hành chính công
 • Sản xuất Chế tạo