FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Công tác xã hội | Bằng cử nhân

Đại học bang Vermont

Mô tả

Chương trình công tác xã hội của Đại học Bang Vermont cung cấp cho bạn kiến ​​thức để bắt đầu làm việc ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tham gia chương trình Thạc sĩ Công tác Xã hội sau đại học. Thông qua các khóa học và các vị trí thực địa, bạn sẽ có cơ hội giúp đỡ các cơ quan địa phương đồng thời học cách cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, gia đình, nhóm và tổ chức.

Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để tạo ra tác động trong thế giới thực bằng cách giúp đỡ mọi người và cộng đồng. Nhiều nhà tuyển dụng đã tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp sau vị trí cấp cao trong lĩnh vực của họ hoặc đưa ra lời giới thiệu mạnh mẽ cho họ cho một vị trí khác trong lĩnh vực này.

Phí Tổn Tổng Chi Phí $97,592

 • Học phí (hàng năm) $9,984

 • Nhà ở & Bữa ăn (hàng năm) $12,898

 • Phí (hàng năm) $1,416

 • Phí định hướng $400

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Hơn 80 phần trăm sinh viên Đại học bang Vermont nhận được một số hình thức hỗ trợ tài chính. Nhóm hỗ trợ tài chính tận tâm của chúng tôi làm việc để mang lại nền giáo dục của Bang Vermont cho sinh viên từ mọi hoàn cảnh tài chính với các khoản trợ cấp, học bổng, khoản vay sinh viên, v.v. Tại đây, chúng tôi cam kết làm cho việc học của bạn ở mức hợp lý nhất có thể để bạn có thể tự tin đầu tư cho tương lai của mình và vững bước trên con đường dẫn đến sự nghiệp thành công.

  Pell Grant
  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Tài trợ của tổ chức
  Trợ cấp tư nhân
  trợ cấp khác
  Học bổng liên bang
  Học bổng tiểu bang hoặc địa phương
  học bổng tư nhân
  Học bổng khác
  Chương trình Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh
  Đăng ngày 9-11 GI Bill
  Hỗ trợ Học phí của Bộ Quốc phòng (DoD)
  Hỗ trợ quân sự của tiểu bang hoặc địa phương

 • Các khoản cho vay

  Các khoản vay liên bang có thể được trao như một phần của gói hỗ trợ tài chính của bạn. Các khoản vay tư nhân có thể giúp bạn trang trải chi phí tham dự và yêu cầu một ứng dụng riêng. Có một số lựa chọn cho vay cho bạn và gia đình của bạn. Tất cả các khoản vay phải được hoàn trả.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay tư nhân
  Khoản vay của tiểu bang hoặc địa phương
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay khác