Lập trình Web | Giấy chứng nhận

Cao đẳng Champlain

Mô tả

Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình phía máy khách và phía máy chủ được sử dụng phổ biến nhất để xây dựng các trang web tương tác, dựa trên cơ sở dữ liệu và tham gia lĩnh vực này với chứng chỉ mà nhà tuyển dụng sẽ tôn trọng (và kiến ​​thức về hơn 12 ứng dụng và nền tảng quan trọng) với chứng chỉ lập trình web trực tuyến của Champlain. Chứng chỉ này có thể được sử dụng như một chương trình độc lập hoặc có thể được sử dụng như một bước đệm trên con đường lấy bằng cử nhân trực tuyến về thiết kế và phát triển web hoặc bằng cử nhân trực tuyến về hệ thống thông tin máy tính.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  Chi phí không bao giờ nên là một rào cản đối với giáo dục đại học. Đừng để việc thiếu tiền ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình: Cao đẳng Champlain cam kết giúp bạn tìm cách giảm thiểu chi phí bằng các khoản trợ cấp và học bổng hiện có.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Pell Grant
  Trợ cấp liên bang khác
  Học bổng

 • Các khoản cho vay

  Với nhiều lựa chọn khác nhau để giảm chi phí đi học và cách thức thanh toán linh hoạt, bạn có thể mong đợi nhiều khả năng chi trả hơn và một nền giáo dục chất lượng cao sẽ không khiến ngân hàng vỡ nợ. Cao đẳng Champlain tham gia vào chương trình Cho vay Trực tiếp Liên bang, cho phép sinh viên vay các quỹ liên bang để giúp trang trải các chi phí giáo dục. Các khoản vay phải được sử dụng cho chi phí giáo dục. Sinh viên có trách nhiệm hoàn trả số tiền họ đã vay, kèm theo lãi suất, sau khi hoàn thành chương trình.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ
  Khoản vay tổ chức
  Khoản vay tư nhân

Nghề nghiệp liên quan

 • Nghệ sĩ Hiệu ứng Đặc biệt và Hoạt hình
 • Thiết kế đồ họa

Các ngành liên quan

 • Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật
Dịch