FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Quản lý Khu nghỉ dưỡng & Khách sạn | Bằng cử nhân

Chương trình Cử nhân Khoa học cấp tốc về Quản lý Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng tại Đại học Bang Vermont cho phép bạn tốt nghiệp trong vòng ba năm và kết hợp việc học trên lớp với trải nghiệm thực tế trên núi tại Killington-Pico Resort - khu nghỉ dưỡng mùa đông lớn nhất ở miền đông Hoa Kỳ. Sự hợp tác của chúng tôi với khu nghỉ dưỡng Killington đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn toàn đắm chìm trong ngành nghỉ dưỡng và kết nối tốt với các nhà lãnh đạo trong ngành khi bạn tốt nghiệp.