FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Trung tâm Nguồn lực Nghề nghiệp

Sở lao động Vermont

Làm việc với cố vấn nghề nghiệp của Bộ Lao động Vermont miễn phí hoặc gặp trực tiếp miễn phí. Bất kỳ ai đang tìm việc đều có thể sử dụng các trung tâm tài nguyên để truy cập:

  • máy tính và internet
  • thông tin về giáo dục và đào tạo
  • thông tin về nhà tuyển dụng
  • hướng nghiệp

Những người làm việc tại các trung tâm có thể giúp trả lời các câu hỏi của bạn và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình. Tìm trung tâm nghề nghiệp của Sở Lao động Vermont tại địa phương của bạn.