FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Các bước đại học

Đại học Castleton và Đại học Northern Vermont

College Steps cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên gặp các thách thức về xã hội, giao tiếp và học tập. Chương trình phục vụ ba nhóm sinh viên:

  • Sinh viên đại học đã đăng ký
  • Học sinh trung học phổ thông quan tâm đến trải nghiệm đại học
  • Sinh viên trở lại quan tâm đến một chương trình chứng chỉ

Các bước đại học có sẵn thông qua Đại học Castleton và các cơ sở Lyndon và Johnson của Đại học Northern Vermont