FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Hỗ trợ nghề nghiệp cho phụ nữ và cá nhân không phù hợp về giới

Vermont làm việc cho phụ nữ

Tìm sự hỗ trợ bạn cần nếu bạn là phụ nữ hoặc cá nhân không phù hợp về giới tính đang muốn thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp hoặc cuộc sống của mình. Vermont Works for Women cung cấp hỗ trợ cho người dân ở các quận Chittenden và Franklin với:

  • Lập kế hoạch tìm kiếm việc làm
  • Đặt mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn
  • Thăm dò nghề nghiệp
  • Tìm kiếm cơ hội giáo dục hoặc đào tạo thêm
  • Huấn luyện tài chính
  • Và nhiều hơn nữa!

Liên hệ với một thành viên của nhóm Vermont Works for Women.