FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Cơ hội thực tập

Vermont Doanh nghiệp vì Trách nhiệm Xã hội

Khám phá nghề nghiệp mà bạn quan tâm bằng cách tích lũy kinh nghiệm trong công việc. Thực tập là những vị trí đầu vào dành cho những người chưa từng làm việc trong ngành đó trước đây. Học sinh trung học, sinh viên đại học và thanh niên có nhiều khả năng là sinh viên thực tập. Thực tập có thể:

  • Kéo dài từ vài tuần đến một năm
  • Bán thời gian hoặc toàn thời gian
  • Khoảng từ 10-20 giờ một tuần
  • Có lương, không lương, hoặc được tính để lấy tín chỉ đại học

Tìm hiểu thêm về thực tập.