FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Giới thiệu về Đại học và Nghề nghiệp

Cao đẳng cộng đồng Vermont

Một khóa học miễn phí dành cho học sinh năm hai trung học, học sinh lớp XNUMX và học sinh lớp XNUMX để giúp học các kỹ năng cần thiết cho việc học đại học hoặc nghề nghiệp. Bạn có thể học các kỹ năng như quản lý thời gian, lập kế hoạch tài chính, thiết lập mục tiêu và nhiều kỹ năng khác. Những điều này sẽ giúp bạn cảm thấy chuẩn bị và thành công nếu bạn tiếp tục học đại học. Tìm hiểu thêm về khóa học Nhập học Đại học và Nghề nghiệp của Cao đẳng Cộng đồng Vermont.