FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Học CNTT 2 làm việc

Liên kết đào tạo và phát triển

Learn IT 2 Work cung cấp cho những người dân Vermont, những người có ít hoặc không có kỹ năng máy tính những kiến ​​thức cơ bản cần thiết cho quá trình tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. Những người tham gia học cách vận hành máy tính, tạo tài liệu, điều hướng internet (bao gồm cả việc ứng tuyển vào các vị trí) và sử dụng email. Chương trình là:

  • 20 giờ, giao hàng trong 4-5 ngày
  • Giới hạn khoảng 10 người tham gia mỗi phiên
  • Được cấu trúc để hướng dẫn một đối một và thực hành theo nhóm nhỏ

Chương trình được cung cấp bởi A4TD. Tìm hiểu thêm và đăng ký Learn IT 2 Work.