FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chương trình thanh niên đa văn hóa

quang phổ

Khai thác các nguồn lực, dịch vụ và chương trình trong cộng đồng để giúp tiếp tục con đường học vấn và cuộc sống mơ ước của bạn. Chương trình này nhân viên bộ phận trợ giúp tại các Trường Trung học Burlington, Winooski, và Essex và cũng có Trung tâm Tài nguyên Burlington. Thông qua Spectrum, bạn có thể truy cập:

  • Hội nghị thanh niên
  • Câu lạc bộ xe đạp và bóng đá trong nhà
  • Nhóm nữ
  • Hỗ trợ học tập
  • Hỗ trợ cho các mục tiêu cá nhân và sức khỏe

Tìm hiểu thêm tại đây hoặc tại bàn trợ giúp của trường trung học của bạn.