FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Trailblazers

Vermont làm việc cho phụ nữ

Một chương trình trước khi học nghề trong các ngành nghề dành cho phụ nữ và các cá nhân không phù hợp với giới tính. Trailblazer không yêu cầu kinh nghiệm, kéo dài 7 tuần và cung cấp:

  • Đào tạo thực hành bao gồm các kỹ năng nghề cốt lõi
  • Các chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc
  • Một môi trường học tập an toàn và thân thiện
  • Cố vấn để lập kế hoạch nghề nghiệp và sắp xếp học việc

Tìm hiểu thêm về cách thực hiện bước tiếp theo với Trailblazer tại đây.