FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chương trình Hoàn thành Trung học Vermont

Cơ quan Giáo dục Vermont

Một chương trình được thiết kế để giúp học sinh trung học có nguy cơ bỏ học hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học của bạn. Chương trình này giúp học sinh hiểu các kỹ năng và chủ đề cần học để tốt nghiệp trung học là gì. Học sinh có thể tham gia vào nhiều loại hoạt động học tập khác nhau phù hợp với sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của mình. Tìm hiểu thêm về Chương trình Hoàn thành Trung học Vermont.