FAFSA 2024-25 đang hoạt động. Đây là Những gì bạn cần biết.
So sánh các chương trình (0)

Chương trình Việc làm & Sẵn sàng cho Cựu chiến binh

Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ

Chương trình Việc làm & Sẵn sàng cho Cựu chiến binh (VR&E) là một chương trình hỗ trợ các cựu chiến binh tìm kiếm và nắm giữ sự nghiệp ưng ý. Nếu bạn đã là thành viên dịch vụ và đang sống với tình trạng khuyết tật liên quan đến dịch vụ, VR&E có thể giúp:

  • Kết nối và hỗ trợ giáo dục và đào tạo sau trung học phổ thông
  • Tìm kiếm việc làm
  • Tiếp tục và huấn luyện ứng dụng
  • Tư vấn trực tiếp

Nhận thêm thông tin, kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và đăng ký quyền lợi tại đây!