कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

कारागारमा परेका महिलाहरूको लागि समर्थन

भर्मन्ट वर्क्स फर महिला

भर्मन्ट वर्क्स फर वुमन (VWW) ले महिलाहरूको लागि रोजगारी र क्यारियर सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन न्याय प्रणालीसँग इतिहास छ वा हाल यसमा संलग्न छन्।

दक्षिण बर्लिङ्टनको चिटेनडेन क्षेत्रीय सुधार सुविधा (CRCF) मा महिलाहरूका लागि सेवाहरू उपलब्ध छन्। समर्थनमा क्यारियर स्रोत केन्द्र र क्यारियर कोचिङ समावेश छ। तिनीहरूले महिलाहरूलाई सीपहरू निर्माण गर्न, लक्ष्यहरू सेट गर्न र योजनाहरू विकास गर्न र सुरुवात गर्न पनि मद्दत गर्छन्।

VWW ले लिंग र आघात-उत्तरदायी दृष्टिकोण लिन्छ।

यहाँ थप जान्नुहोस्।