Tư pháp hình sự | Bằng cử nhân

Đại học Northern Vermont

Mô tả

Trong xã hội phức tạp, toàn cầu và công nghệ cao của chúng ta, bằng cấp tư pháp hình sự có thể mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nếu bạn quan tâm đến an ninh mạng hình sự, thực thi pháp luật liên bang, an toàn công cộng, công lý phục hồi, công tác xã hội hoặc chính sách công, các chương trình tư pháp hình sự của chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn làm việc trong lĩnh vực đang phát triển này.

Phí Tổn Tổng chi phí chương trình $100,328

 • Học phí $11,592

 • Nhà ở & Bữa ăn $12,044

 • Lệ Phí $1,446

 • Thông tin chi phí là gần đúng, vui lòng truy cập trang web của chương trình để biết thông tin cập nhật nhất hiện có.

Hỗ trợ tài chính

 • Trợ cấp & Học bổng

  NVU giúp sinh viên tiếp cận một số Trợ cấp của Liên bang và Tiểu bang: Trợ cấp Pell Liên bang, Trợ cấp Cơ hội Giáo dục Bổ sung Liên bang, Trợ cấp Khuyến khích Vermont, Trợ cấp Tiến bộ.

  Trợ cấp của Tiểu bang hoặc Địa phương
  Pell Grant
  Trợ cấp liên bang khác
  Học bổng

 • Các khoản cho vay

  Các khoản vay dành cho sinh viên có thể được sử dụng để thanh toán nhiều loại chi phí liên quan đến việc học đại học của bạn, chẳng hạn như học phí và lệ phí, tiền ăn ở, sách và vật tư, phương tiện đi lại và mua máy tính hoặc phần mềm. Học sinh có thể đủ điều kiện nhận Khoản vay được trợ cấp của Liên bang hoặc Khoản vay không được hỗ trợ của Liên bang, và phụ huynh có thể đủ điều kiện nhận Khoản vay PLUS của Phụ huynh.

  Khoản vay được trợ cấp của Liên bang
  Khoản vay không được tài trợ của Liên bang
  Khoản vay PLUS dành cho cha mẹ

Các ngành liên quan

 • Hành chính công
Dịch