The 2024-25 FAFSA लाइभ हुनुहुन्छ। यहाँ छ तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ.
कार्यक्रम तुलना गर्नुहोस् (0)

अटोमोटिभ टेक्नोलोजी कार्यक्रम | प्रमाणीकरण

Randolph प्राविधिक क्यारियर केन्द्र

यो जिल्ला भित्रबाट उपस्थित हाई स्कूल विद्यार्थीहरूको लागि हो। जिल्ला बाहिरका विद्यार्थीहरू वा हाई स्कूलमा भर्ना नभएका वयस्कहरूले पनि यस कार्यक्रमको लागि आवेदन दिन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्छन्।

विवरण

यो जिल्ला भित्रबाट उपस्थित हाई स्कूल विद्यार्थीहरूको लागि हो। कलेज क्रेडिटहरू यस कार्यक्रमको भागको रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ। जिल्ला बाहिरका विद्यार्थीहरू वा हाई स्कूलमा भर्ना नभएका वयस्कहरूले पनि यस कार्यक्रमको लागि आवेदन दिन केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्छन्।

अटोमोटिभ टेक्नोलोजी कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई अटोमोटिभ क्षेत्रमा काम वा थप अध्ययनको लागि तयार गर्दछ। एकाग्रताका क्षेत्रहरूमा स्टीयरिङ र निलम्बन, ब्रेक र निकास प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक र इन्जिनको प्रदर्शन, प्रसारणसँग काम गर्ने, र समग्र सामान्य मर्मत समावेश छ। विद्यार्थीहरूले प्रवेश-स्तरको अनुभव र विशेष प्रशिक्षण दुवै प्राप्त गर्छन्।

यस कार्यक्रमले निम्न प्रमाण(हरू) समावेश गर्दछ वा तयार गर्दछ: भर्मन्ट राज्य निरीक्षण प्रमाणीकरण; अटोमोटिभ सेवा उत्कृष्टता (ASE) प्रवेश स्तर प्रमाणीकरण(हरू) अटोमोबाइल सेवा प्राविधिक, प्रसारण, ब्रेक, विद्युतीय प्रणाली, इन्जिन प्रदर्शन, इन्जिन मर्मत, वातानुकूलित, निलम्बन र स्टेयरिङमा।

लागत हाई स्कूल विद्यार्थीहरूको लागि $0

 • वयस्कहरूको लागि $7,071

 • लागत जानकारी अनुमानित छ, उपलब्ध नवीनतम जानकारीको लागि कृपया कार्यक्रमको वेबसाइटमा जानुहोस्।

वित्तीय सहयोग

 • CTE कोष स्रोतहरू

  जिल्ला भित्रबाट उपस्थित हाई स्कूल विद्यार्थीहरूको लागि, यस कार्यक्रमको लागि कुनै शुल्क छैन। जिल्ला बाहिरका विद्यार्थीहरू र हाई स्कूलमा भर्ना नभएका वयस्कहरूका लागि स्थानीय छात्रवृत्ति र अन्य कोषका स्रोतहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। लिङ्क पछ्याउनुहोस् र थप जानकारीको लागि CTE केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

  राज्य वा स्थानीय अनुदान
  संस्थागत अनुदान
  निजी अनुदान

सम्बन्धित उद्योगहरू

 • अन्य सेवाहरू (सार्वजनिक प्रशासन बाहेक)